пʼятниця, 13 вересня 2013 р.
Шкільна академія підприємництва 2

НВК «Кіровоградський колегіум» м. Кіровоград


У вересні 2013 року у НВК «Кіровоградський колегіум» був створений шкільний клуб підприємництва  «Діалог».

Цілі Шкільного клубу підприємництва :


-       
 підготовка учнів до активної та свідомої участі в економічному та професійному житті;-         формування серед молоді підприємницьких позицій та застосування їх на практиці;
-      розвиток активних підприємницьких позицій шляхом впровадження цікавих освітніх проектів;
-   розширення співпраці школи з місцевою владою та бізнес-середовищем.


Лідери клубу :

Розумкова Тетяна Володимирівна –       Безай Ольга Валеріївна -
вчитель економіки                                    практичний псилог

У склад клубу входять 6 учнів НВК "Кіровоградський колегіум" 

(учасники клубу)

Соловйов Кирил
Куц Антон
Гріденко Олена
Юрах Ілля
Побережець Олеся
Понамаренко Максим


Статут
шкільного клубу підприємництва  "Діалог"


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Шкільний клуб підприємництва (ШКП) створюється рішенням Педагогічної ради і затверджується директором школи на пропозицію вчителя. ШКП сторений на базі НВК «Кіровоградський колегіум».
1.2. Юридична адреса: 250006, м. Кіровоград, вул. А.Таркоського 25  тел. 22-57-08.
1.3. Особи, які представляють ШКП є вчитель економіки та практичний психолог НВК «Кіровоградський колегіум». 
1.4. Нагляд над усією діяльністю ШКП здійснює директор НВК.
1.5. Головною метою клубу є:
- особистий розвиток   членів клубу та самореалізація шляхом побудови сучасного інформаційно-освітнього середовища з метою створення соціально-адаптованої особистості;
-

  формування серед молоді підприємницьких позицій та застосування їх на практиці;

-   розвиток активних підприємницьких позицій шляхом впровадження цікавих освітніх проектів;-  розширення співпраці школи з місцевою владою та бізнес-середовищем.

1.6. Головними завданнями ШКП є:
виховання громадянина України;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
виховання в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обовязків людини і громадянина;
розвиток особисті його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.;
створення умов для оволодіння системою наукових знань про економіку та основ психології.
1.7. Робота ШКП базується на плануванні та впровадженні освітніх проектів у сфері підприємництва то економічної освіти. 
1.8. ШКП повинен складатися принаймні з 5 учнів. Склад учнів, які належить до ШКП, може змінюватися.
ІІ. УЧАСНИКИ ШКП
2.1 Учасниками шкільної академії  підприємництва 2 є бажаючі учні колегіуму віком від 10 до 16 років.
2.2. Права і обов”язки членів клубу визначаються чинним законодавством та цим статутом.
2.3. Члени ШКП мають право:
на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації та роботи клубу;
брати участь у добровільних самодіяльних об”єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;
на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
на безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
2.4 Члени ШКП зобовязані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.
2.5 Лідерами шкільної академії підприємництва є: вчитель економіки та практичний психолог навчального закладу.
Виробництво піциПланування роботи шкільної академії підприємництва 2 «Діалог» на перше півріччя навчального року2013-2014.
1.    Вересень:
-         Організація роботи клубу;
-          Допомога в проведенні благодійній акції « Урожай».
2.    Жовтень:
-         Допомога в організації концерту учнів закладу, присвяченого «Дню вчителя»;
-         Організація виставки робіт учнів навчального закладу, присвячену «Дню міста»;
-         Участь у проведенні навчальним закладом прибиранні шкільної території.
3.    Листопад:
-         Проведення благодійної акції для дітей з дитячого будинку «Добре серце»;
4.    Грудень:
-          Проведення акції « Збережемо дерево» :збір мукалатури учнями навчального закладу;
-         Допомога соціально-психологічній служби закладу у проведені місячнику « Ні Сніду».